Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Program wspópracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Celem głównym programu jest zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkanców Gminy poprzez urozmaicanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

Konsultacja zakończona 2023-11-13

  Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

  Informacje o konsultacji

Tytuł

Program wspópracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Opis

Celem głównym programu jest zaspokojenie potrzeb i podnoszenie poziomu życia mieszkanców Gminy poprzez urozmaicanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy opis konsultacji

Wspólpraca Gminy z organizacjami pozarzadowymi odbywa sie na zasadach:???pomocniczosci poprzez wspieranie dzialalnosci organizaoji w realizacji zadan publicznych,???suwerennosci stron - polegajacei na poszanowaniu autonomii organizacji pozaizadowych oraz niezaleznosci wagledem siebie,???partnerstwa polegajacej na Scistej wspólpracy miedzy gmina, a organizacjami pozarzado wymi na warunkach okreslonych stosowna umowa w realizacji wyznaczonych zadan,???efekty wnosci- oznacza to, ze zardwno gmina jak i organizacie pozaizadowe wspolpracuigo ze soba beda dazyo do osiagniecia najlepszych efektow w realizacji zadan publicznych,???uczoiwej konkurencji i jawnosci - poprzez ksztaltowanie przejrzystych zasad wspolpracy opartych na rownych i jawnych kryteriach wspierania organizaeji pozarzadowych stuzacych realizacji okreslonych zadan.

Podstawa prawna

Na postawie art.30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 ?. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2023 ?. poz. 40 ze zm) w zwiazku z art. Sa ustl. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ?. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) i Uchwaly Nr LIX/375/2010 Rady Gminy Olawa z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 projektów aktów organizacji prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Grzegorz Frysztak

Termin konsultacji

2023-11-11 - 2023-11-13

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2023-11-14

  Harmonogram konsultacji

Data rozpoczęcia: 2023-11-11
2023-11-11

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Formularz konsultacji
Termin
2023-11-11 - 2023-11-13
Koniec konsultacji: 2023-11-13

  Aktywność uczestników

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Formularz konsultacji

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 165 0 0 Brak aktywności

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


załącznik nr 1 i nr 2.pdf - 2
uchwała Rady Gminy - projekt.pdf - 2
d-1-1-1537528719.docx - 1

Załączniki do podstawy prawnej

zarządzenie wójta.pdf - 1

Załączniki do punktów harmonogramu


Formularz konsultacji

Do góry