Wszystkie konsultacje


Sortuj według: Kolejność:
  • Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

    Konsultaja Projektu Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Oława

    w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

    Termin: 2019-03-04 - 2019-03-22

Do góry