Rejestracja uproszczona

Pomoc

Rejestracja uproszczona

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

i / lub

* Wymagane minimum jedno z dwóch pól email lub PESEL

Avatar

KARTA INFORMACYJNA
zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):
1. Administratorem Danych jest Gmina Oława, Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, NIP 912-17-15-754, REGON 931 934 868
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Regina Kuźniarska (adres e-mail: iod@gminaolawa.pl)
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Podstawą prawną przetwarzania danych jest: zgoda 4. Dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony
5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne.
9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Do góry