Raport końcowy i podsumowanie konsulacji społecznej

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Dziękujemy za udział w konsultacji. Informujemy, że w dniu 29 marca 2019r. przyjęto uchwałę nr X/48/2019 Rady Gminy Oława w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Więcej na stronie:  https://euslugi.gminaolawa.pl/erada-app/euslugi.html#erada-sesja-rady;id=23

# Nazwa Opis
1 X.48.2019.pdf  Podgląd

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Punkt konsultacji zakończony: 2019-03-22

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry