Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Program współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Projekt ''Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020''

Konsultacja zakończona 2019-09-27

  Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

  Informacje o konsultacji

Tytuł

Program współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opis

Projekt ''Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020''

Szczegółowy opis konsultacji

Informujemy, że od dnia 3 września 2019r. do dnia 27 września 2019r. na stronie internetowej www.bip.gminaolawa.pl (zakładka Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oława zostanie umieszczony projekt ''Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020'' Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o wysokości środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania uwag lub wyrażenia opinii na piśmie. Uwagi prosimy zgłaszać na ''formularzu konsultacji'' do Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Oława, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie od 3 września 2019r. do 27 września 2019r.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Oława.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt:
Maria Bożena Polakowska - Sekretarz Gminy
tel. 71381 22 12
fax- 71 723 46 34
e-mail: sekretarz@gminaolawa.pl

Podstawa prawna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz.U. z 2019r. poz.688).

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Marcin Siciarz

Termin konsultacji

2019-09-03 - 2019-09-27

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-10-18

  Harmonogram konsultacji

Data rozpoczęcia: 2019-09-03
2019-09-03

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Termin
2019-09-03 - 2019-09-27
Koniec konsultacji: 2019-09-27

  Aktywność uczestników

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 963 0 0 Brak aktywności

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Do góry