Ikona konsultacji społecznych Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Konsultacja zakończona 2018-10-07

  Informacje o konsultacji

Pomoc

Informacje o konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

 • Aliquam feugiat eleifend
 • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Opis

Projekt ''Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019''

Tekst Wprowadzający

Informujemy, że od dnia 22 września 2017 r. do dnia 7 października 2018 r. na stronie internetowej www.bip.gminaolawa.pl (zakładka Aktualności) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oława zostanie umieszczony projekt ''Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019'' Program określa cele, zasady, przedmiot, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji, sposób realizacji i sposób oceny realizacji programu, informację o wysokości środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania uwag lub wyrażenia opinii na piśmie. Uwagi prosimy zgłaszać na ''formularzu konsultacji'' do Gminnego Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Oława, pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe znajdują się w formularzu) w terminie od 22 września 2017 r. do 7 października 2018 r.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Oława.

W celu uzyskania bliższych informacji proszę o kontakt:
Maria Bożena Polakowska - Sekretarz Gminy
tel. 71381 22 12
fax- 71 723 46 34
e-mail: sekretarz@gminaolawa.pl

Podstawa prawna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)).

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Marcin Siciarz

Termin konsultacji

2018-09-22 - 2018-10-07

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2018-12-02

  Harmonogram konsultacji

Pomoc

Harmonogram konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

 • Aliquam feugiat eleifend
 • Fusce sit amet orci quis arcu
Data rozpoczęcia: 2018-09-22
2018-09-22

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Termin
2018-09-22 - 2018-10-07
Koniec konsultacji: 2018-10-07

  Raport końcowy

Pomoc

Podsumowanie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

 • Aliquam feugiat eleifend
 • Fusce sit amet orci quis arcu

  Podsumowanie

Pomoc

Podsumowanie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

 • Aliquam feugiat eleifend
 • Fusce sit amet orci quis arcu

Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Status Liczba odsłon Liczba aktywnych uczestników Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 16 0 0 Brak aktywności

  Załączniki

Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

 • Aliquam feugiat eleifend
 • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej


Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Do góry