Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019


Opiniowanie dokumentu:

Programu współpracy Gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Punkt konsultacji zakończony 2018-10-07

Tekst Wprowadzający Zapraszamy do opiniowania treści projektu uchwały.
Dostępny w terminie 2018-09-22 - 2018-10-07

Brak załączników do ankiety.

Paragraf 1 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 2 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 3 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 4 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 5 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 6 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 7 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 8 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 9 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 10 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 11 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 12 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 13 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 14 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Paragraf 15 - Propozycje zmian


Brak aktywności

Sumaryczna liczba aktywności 0
Liczba aktywności zarejestrowanych przez ePUAP 0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (Osoby fizyczne) 0
Liczba aktywności uczestników z pełną identyfikacją (instytucje) 0
Liczba aktywności uczestników tymczasowych 0
Liczba odsłon 15
Fragment dokumentu Osoba fizyczna Instytucja Uczestnik tymczasowy Podsumowanie
Paragraf 1 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 2 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 3 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 4 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 5 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 6 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 7 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 8 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 9 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 10 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 11 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 12 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 13 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 14 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0
Paragraf 15 0 0 0 0
Podsumowanie 0 0 0 0

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry